لینک آشناهامون
آرشیو
طراح قالب
Tebyan
تعریف نفقه در قانون اساسی ایران
شنبه بیست و ششم 11 1398

مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسببا وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی وخادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیینمیزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.

وکیل طلاق توافقی

به محض انعقاد نکاح ، زوج مکلف به ادای نفقه شده و زوجه نیز در صورت تمکین مستحق دریافت آن می باشد.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

درصورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی محکومیت مرد را مبنی بر پرداخت نفقه بخواهد. چناچه مرد معسر از پرداخت نفقه باشد، این حق برای زن وجود دارد که تقاضای طلاق کند.

وکیل نفقه

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ، به محکمه رجوع کند .در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . همچنین ، طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه .

علاوهبر امکان طرح دادخواست حقوقی که برای زن وجود دارد، وی می تواند با مراجعهبه دادسرای عمومی تعقیب جزایی زوج را نیز بخواهد. زیرا نپرداختن نفقه یک جرم است. بنابراین با اثبات عدم پرداخت نفقه، زوج علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات نیز محکوم می شود.


برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 96744
تعداد نوشته ها : 306
تعداد نظرات : 0
Rss