لینک آشناهامون
آرشیو
طراح قالب
Tebyan

در چه صورت سند ملک غیرمنقول به رهن بانک در می آید؟

تصور کنید درحال ساخت یک واحد مسکونی هستید و با مشکل کمبود بودجه مواجهمی گردید؛ در این صورت یکی از اساسی ترین اقداماتی که می توانید انجام دهید، مبادرت به اخذ وام بانکی است.

شما جهت دریافت وام ساخت و ساز مسکن باید اسناد مربوط به ساخت و ساز مربوطه را به بانک تحویل نمایید. بانک این اسناد را در نزد خود و به عنوان وثیقه نگه میدارد و با ارائه وام مسکن به شما موافقت می کند.

اسناد مربوطه، سند رسمی دال بر مالکیت شما بر ملک مربوطه بوده و همچنین گواهی رسمی و قانونی رضایت شما نسبت به رهن گذاردن سند ملک مذکور است.

هدف بانک از رهن ملک، اطمینان از انجام تعهدات توسط شما و همچنین امکان جبران خسارات وارده به بانک در صورت عدم رعایت تعهدات مربوطه از جانب شماست.

نتایج در رهن قرار گرفتن ملک

در صورت قرار گرفتن ملک در رهن بانک، هیچ گونه خللی به مالکیت راهن واردنمی گردد و از حیث حقوقی، وی همچنان صاحب اصلی و قانونی ملک مورد نظر است.

با این حال مالکیت راهن بر مال قانونی خود تحت شرایط خاصی قرار می گیرد که بر طبق قانون بر وی تحمیل می گردد. به عنوان مثال امکان انتقال سند رسمیملک مربوطه در خصوص فروش آن امکان پذیر نبوده و مالک تنها می تواند از طریق قولنامه آن را به فروش برساند.

فروش ملک غیر منقول بدون سند رسمی و تنها از طریق قولنامه می تواند اسباب بسیاری از مشکلات مربوط به عدم امنیت معاملات املاک غیر منقول را فراهم نماید.

یکی دیگر از نتایج نامطلوب قرار داشتن ملک در رهن بانک، امکان فروش ملک مربوطه با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی ملک است که با توجه به شرایط مالک بر وی تحمیل می گردد که در این رابطه می توانید با وکیل ملکی مشاوره نمایید.

برچسب ها :
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 96717
تعداد نوشته ها : 306
تعداد نظرات : 0
Rss