آرشیو
طراح قالب
Tebyan

در چه صورت سند ملک غیرمنقول به رهن بانک در می آید؟

تصور کنید درحال ساخت یک واحد مسکونی هستید و با مشکل کمبود بودجه مواجهمی گردید؛ در این صورت یکی از اساسی ترین اقداماتی که می توانید انجام دهید، مبادرت به اخذ وام بانکی است.

شما جهت دریافت وام ساخت و ساز مسکن باید اسناد مربوط به ساخت و ساز مربوطه را به بانک تحویل نمایید. بانک این اسناد را در نزد خود و به عنوان وثیقه نگه میدارد و با ارائه وام مسکن به شما موافقت می کند.

اسناد مربوطه، سند رسمی دال بر مالکیت شما بر ملک مربوطه بوده و همچنین گواهی رسمی و قانونی رضایت شما نسبت به رهن گذاردن سند ملک مذکور است.

هدف بانک از رهن ملک، اطمینان از انجام تعهدات توسط شما و همچنین امکان جبران خسارات وارده به بانک در صورت عدم رعایت تعهدات مربوطه از جانب شماست.

نتایج در رهن قرار گرفتن ملک

در صورت قرار گرفتن ملک در رهن بانک، هیچ گونه خللی به مالکیت راهن واردنمی گردد و از حیث حقوقی، وی همچنان صاحب اصلی و قانونی ملک مورد نظر است.

با این حال مالکیت راهن بر مال قانونی خود تحت شرایط خاصی قرار می گیرد که بر طبق قانون بر وی تحمیل می گردد. به عنوان مثال امکان انتقال سند رسمیملک مربوطه در خصوص فروش آن امکان پذیر نبوده و مالک تنها می تواند از طریق قولنامه آن را به فروش برساند.

فروش ملک غیر منقول بدون سند رسمی و تنها از طریق قولنامه می تواند اسباب بسیاری از مشکلات مربوط به عدم امنیت معاملات املاک غیر منقول را فراهم نماید.

یکی دیگر از نتایج نامطلوب قرار داشتن ملک در رهن بانک، امکان فروش ملک مربوطه با قیمتی پایین تر از قیمت واقعی ملک است که با توجه به شرایط مالک بر وی تحمیل می گردد که در این رابطه می توانید با وکیل ملکی مشاوره نمایید.

برچسب ها :
تعریف نفقه در قانون اساسی ایران
شنبه بیست و ششم 11 1398

مطابق قانون مدنی ایران، نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسببا وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی، بهداشتی وخادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. ضابطه موجود در تعیینمیزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد است و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه به تعیین میزان آن اقدام می‌کند.

وکیل طلاق توافقی

به محض انعقاد نکاح ، زوج مکلف به ادای نفقه شده و زوجه نیز در صورت تمکین مستحق دریافت آن می باشد.
ضمانت اجرای عدم پرداخت نفقه

درصورت عدم پرداخت نفقه، زن می تواند با تقدیم دادخواست حقوقی محکومیت مرد را مبنی بر پرداخت نفقه بخواهد. چناچه مرد معسر از پرداخت نفقه باشد، این حق برای زن وجود دارد که تقاضای طلاق کند.

وکیل نفقه

مطابق ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه ، به محکمه رجوع کند .در این صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد . همچنین ، طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه ، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می نماید . همچنین است در صورت عجز از دادن نفقه .

علاوهبر امکان طرح دادخواست حقوقی که برای زن وجود دارد، وی می تواند با مراجعهبه دادسرای عمومی تعقیب جزایی زوج را نیز بخواهد. زیرا نپرداختن نفقه یک جرم است. بنابراین با اثبات عدم پرداخت نفقه، زوج علاوه بر پرداخت نفقه به مجازات نیز محکوم می شود.

برچسب ها :

عنصر قانونی

ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ در خصوص تعریف کلاهبرداری رایانه‌ای بیان می دارد:

«هرکسبه طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل: وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مـال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگریتحصیل کند؛ علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهدشد.»

مطابقتبصره ماده۶۷ قانون تجارت الکترونیکی : « شروع به این جرم نیز جرم محسوب شده و مجازات آن حداقل مجازات‌ مقرر در این ماده می‌باشد».

عنصر مادی:

عنصر مادی جرم کلاهبرداری کامپیوتری عملیات متقلبانه است‌ که به صور زیر اتفاق می افتد:

وکیل کلاهبرداری

– تحصیل وجوه یا اموال از طریق دادن برنامه بدون مجوز و مخفیانه به رایانه :

در این حالت مرتکب از طریق دادن برنامه بدون مجوز به رایانه‌ وجوه یا اموالی را از بانک یا شرکت تحصیل می کند.

– تحصیل وجوه یا اموال از طریق تقلب در سیستم رایانه ای‌:

مرتکب با عملیات متقلبانه در داده‌ها، اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای ، به اموال یا وجوهی دست می یابد.

برچسب ها :
محاسبه مالیات پزشکان
جمعه بیست و پنجم 11 1398

مالیات پزشکان

پزشکان باید بدانند عدم انجام به موقع این امور مونجر به افزایش مالیات و امور مرتبطه می شود.

بااین وجود حسابداری بر مبنای اعلام به دارایی شاید برای بسیاری از پزشکان الزام نشده باشد. اما در نظر بگیرید عدم اعلام و پروی از این قانون می تواند معافیت های سالیانه و بخشودگی های مالیاتی از بین خواهد رفت و همین موضوع بی تاثیر نیست از موارد استفاده شده در این حوزه .

این امر غیر انکار است که درآمد های دولت از بخش مالیات ها  تامین می شود و تکیه بر نفت بی سود و منعفت است .

مالیات پزشکان

مالیات پزشکان

حدمات شرکت حسابداری پارسا حساب ایرانیان

 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال معاملات فصلی
 • تحریر دفاتر قانونی
 • تحریر لایحه مالیاتی
 • شرکت در جلسات ممیزی
 • کاهش مالیات سالیانه
 • کاهش مالیات
 • اعزام نیروی حسابداری
 • مشاوره در خصوص تراکنش های بانکی مشکوک
 • مشاوره در خصوص مالیات پزشکان
 • حسابداری مالی
 • حسابداری مالیاتی
 • اعزام نیروی مالیاتی
 • حسابداری جامع مالیاتی
 • حسابداری ویژه پزشکان به صورت گروهی
 • معرفی نرم افزار مالی
 • صورت های مالی
 • حسابرسی صورت های مالی

برای دریافت مشاوره های مالیاتی در خصوص پزشکان با تیم حسابداری پارسا حساب ایرانیان در تماس باشید .

برچسب ها :
آدرس اداره مالیات در غرب تهران
جمعه بیست و پنجم 11 1398

اداره مالیات غرب تهران درختی

طبقنقشه مالیاتی از سمت شرق از چمران به سمت سعادت آباد شمال اوین جنوب خیابان قزوین و فتح و اط غرب خیابان داروپخش را شامل می شود. در صورتی که شرکتی در این محدوده ثبت شده باشد و یا در تغییرات آدرس در این محدوده قرارگرفته باشد. در حوزه غرب تهران قرار می گیرد.


بنابراین در این حوزه در صورت قرار گرفتن می توانید امور خود را انجام دهید.

برای دریافت اطلاعات در خصوص آدرس ادارات و شعبات اداره مالیات غرب تهران درختی غرب تهران کلیک کنید .

برای کاهش جرائم مالیاتی خود با ما در ارتباط باشید .

اداره مالیات غرب تهران درختی

خدمات حسابداری پارسا حساب ایرنیان

 • ارسال لیست بیمه و مالیات حقوق ماهانه
 • تهیه و محاسبه حقوق و دستمزد
 • تهیه فیش حقوقی
 • ثبت نام کد اقتصادی
 • ثبت نام ارزش افزوده
 • ثبت نام کد کارگاهی
 • ارسال اظهارنامه ارزش افزوده
 • ارسال صورت معاملات فصلی
برچسب ها :
ارز چیست؟
شنبه شانزدهم 9 1398

ارز چیست؟

 

در مبادلات بین المللی، ارز به معنای پول رایج خارجی است. در واقع ارز نوع پذیرفته شده ای از اسکناس و سکه می باشد که توسط دولت در داخل اقتصاد کشور توزیع و گردش پیدا میکند. متداول ترین ارزهای خارجی کاربردی در داخل ایران، دلار امریکا، یورو اتحادیه اروپا می باشد. وکیل تغییر نام نرخ تساوی هر ریال با هریک از ارزهای خرجی توسط بانک مرکزی و به شکل روزانه معین و به واحد های مربوطه ذیربط من جمله صرافی ها و بازارهای بورس منتقل می شود.

مطابق با ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی؛ مشاوره حقوقی پولشویی در صورتی که خواسته پول خارجی باشد خواهان می تواند آن را مطالبه نماید به شرطی که از نرخ روز ارز مزبور توسط بانک مرکزی آگاه و ارزش تقویم شده را در دادخواست خویش تقاضا نماید. مشاوره حقوقی جعل دادگاه صالح برای طرح دعاوی مرتبط با وجه نقد رایج خارجی، دادگاه محل سکونت خوانده می باشد و اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، دادگاه حقوقی تهران صالح به رسیدگی به این دعوی می باشد. اگر این اختلاف ارزی میان دو دولت باشد دادگاه صالح، دادگاه بین المللی می باشد.

باتوجه به اینکه دعاوی ارزی غالبا میان شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی ایرانی و شخصی با تابعیت خارجی محقق می گردد، لذا داشتن وکیل متخصص مطالبه ارز که اشراف و مشاوره حقوقی اثبات نسب تسلط کافی در حقوق تجارت بین الملل داشته باشد امری بدیهی می باشد.از این رو، گروه وکلای عدل جویان متشکل از وکلای مجرب و مستعد، آماده ارائه هرگونه خدمات لازم در این خصوص می باشد.

مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی به مطالبات ارزی

 

به صورت کلی در قوانین ایران دادگاه صالح جهت مطالبات مالی، دادگاه محل اقامت خوانده و یا در صورت تراضی طرفین در قرارداد اولیه، محل انعقاد قرارداد است. مشاوره حقوقی ارزان اگر خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاه حقوقی تهران و در صورتی که مطالبات ارزی فی مابین دولت ها باشد در دادگاه های بین المللی مورد رسیدگی واقع می شود. وکیل مطالبه ارز پس از بررسی اطلاعات ارائه شده، موسسه حقوقی  قادر به تشخیص دادگاه صالح و پس از آن به جریان انداختن پرونده مربوط به مطالبه ارزی می باشد.

https://adljooyan.com

برچسب ها :
وکیل ارزان مطالبه ارز
شنبه شانزدهم 9 1398

وکیل ارزان مطالبه ارز

 

وکلای دل سوز گروه حقوقی عدل جویان با درنظر گرفتن مشکلات مالی مردم ، هزینه های مربوط به پیگیری پرونده ی مطالبه ارز را به پایین ترین حد خود رسانده است تا همه مردم بتوانند از خدمات  وکیل حکم حجر گروه حقوقی عدل جویان بهره مند شوند ، با گروه حقوقی عدل جویان نگران وکیل تغییر نام هزینه های اخذ وکیل برای پیگیری پرونده ی مطالبه ارز نباشید،. برای بهره مند شدن از خدمات به صرفه ترین و ارزان ترین وکیل مطالبه ارز تهران با گروه حقوقی عدل جویان در ارتباط باشید.

راه های ارتباط با عدل جویان

گروه حقوقی عدل جویان  وکیل متخصص تحریر ترکه در راستای بهره مند شدن همه مردم ایران از خدمات وکیل مطالبه ارز گروه حقوقی عدل جویان از طریق مختلف امکان برقرای ارتباط با وکلای خود را فراهم آورده است. شما عزیزان برای ارتباط با وکیل مطالبه ارز گروه حقوقی عدل جویان می توانید مشاوره حقوقی مزاحمت به دفتر وکالت گروه حقوقی عدل جویان واقع در صادقیه ، خیابان صادقیه جنوبی، جنب رستوران پاییز، پلاک۴۱ طبقه۴ مراجعه فرمایید.همچنین شما عزیزان می توانید با شماره ۴۴۳۸۶۵۸۱ تماس حاصل فرمایید و مشاوره حقوقی رایگان کسب نمایید. علاوه بر این می توانید به صورت ۲۴ ساعته و شبانه روزی به سایت گروه حقوقی عدل جویان مراجعه کنید و در قسمت (پرسیدن سوال جدید) سوال خود را مطرح سازید تا از راهنمایی وکلای مشاوره حقوقی تقسیم ما ترک دل سوز و نخبه گروه حقوقی عدل جویان بهره مند شوید.

https://adljooyan.com

برچسب ها :
همه چیز در مورد تگ های سخت
شنبه بیست و هفتم 7 1398

همه چیز در مورد تگ های سخت :

تگ های سخت دزدگیر لباس ازنظر ظاهری دارای مدل ها و شکل ها و گونه های متفاوتی هستند و البته با توجه به نوع کالای که به آن متصل می گردند یا با توجه به شکل و شمایلی که دارند نام گذاری می گردند. مثلا تگ برخی از کالاهای مثل به تگ لباس ، تگ کیف و کفش (تگ پنسیل) تگ جواهرات ، تگ عینک و … از جمله تگ های هستند که برگرفته از اتصال آن ها به کالایی است در دزدگیر پوشاک  به آن متصل شده اند .
همان طور که در شکل زیر می توانید برخی از تگهای سخت متصل شده به کالا را مشاهده نمایید.

هر آنچه باید در مورد تگها بدانیم هر آنچه باید در مورد تگها بدانیم

البته باید در این قسمت هم یادآوری کنیم که برخی تگ ها بر اساس شکل و ظاهری که دارند نام گذاری می شوند مثلا دقت کنید که تگی که برای لباس مصرف می شود را با عنوان تگ جوهری یا تگ پاندا ، تگ گلفی، تگ صدفی بشناسیم که درشکل زیر هم به این گونه تگ ها اشاره شده است.

هر آنچه باید در مورد تگها بدانیم

به شکل بالا دقت کنید در این شکل مشاهده می کنید که یک تگ سخت در بین تگ ها مشاهده می شود که این تگ به یک لباس متصل شده است حالا مسئله ای که در این قسمت قابل توجه است این است که یک فروشنده چگونه قادر است این تگ را جدا سازد این به گونه ای است که کسی که ممکن است قصد داشته باشد آن لباس را سرقت کند همچنین توانایی را نداشته باشد برای پاسخ دادن به این سوالی که در ذهن بسیاری از افراد پدید می آید باید این گونه پاسخ داد که برای جدا کردن این تگ از لباس ضروری است که از یک جدا کننده استفاده شود و همان طور که می دانید بدون این جدا کننده امکانجدا سازی غیر ممکن خواهد بود . برای درک بهتر این مطلب می توانید مثال زیررا مطالعه نمایید.
بطور مثال به لباس های که در یک لباس فروشی موجود می باشند تگ های سخت متصلکرده اند برای اینکه این تگ ها را جدا کنند از یک جداکننده که عموما ه یک آهنربای دائمی بسیار قوی است استفاده می کنند یا مثلا در یک عینک فروشی از ابزار جدا کننده که به پیچ گشتی گیت دزدگیر شبیه است استفاده می کنند شما می توانید شکل این نوع جدا کننده های را که در این متن گفتیم در قسمت زیر مشاهده نماید.

هر آنچه باید در مورد تگها بدانیم

برای این که این مطلب را دقیق تر متوجه بشویم به یک تکنیک اشاره می کنیمکه در بیشتر تگ های که برای البسه استفاده می شود . با توضیحات بیشتر در مورد این تکنیک با ما همراه باشید.
این تکنیک چنین است که به وسیله دو قسمت کفه و درپوش محفظه ی پلاستیکی یک تگ را می سازند . بدین ترتیب یک محفظه به شکلی مخروطی داشته ایم که در این محفظه یک فنر و۳ ساچمه آهنی درون آن قرار داشته است همانند شکل زیر که در آن کفه تعبیه می گردد همچنین یک سوزن به درپوش متصل می باشد.

هر آنچه باید در مورد تگها بدانیم

بخشی از لباس مورد نظر در بین درپوش و کفه تگ قرار گرفته می شود بدین ترتیب می توان سوزن در پوش تگ را در محفظه ی ساچمه ها را با اعمال کردن مقدار کمی فشار وارد کرد.
با توجه به شکل مخروطی محفظه ی ساچمه ها و همچنین نیرویی که فنر به ساچمه ها وارد می نماید سبب می شود تا تگ قفل گردد و این امر موجب می گردد که هیچمشتری نتواند آن تگی که به لباس متصل است را جدا کند . البته نباید فراموشکنید که در فضای خالی که بین کفه ودر پوش می باشد ترانسپوندر قرار گرفته می شود .


منبع : آرتابان

برچسب ها :

رعایت اصول اولیه سئو ، اصول پایه سئو در طراحی سایت :الگوریتم های موتورهای جستجو همیشه بر اساس و پایه برخی از فاکتورها و استاندارد ها طراحی و پیاده سازی شده اند و نیز بر اساس آنها تغییرات را انجام می دهند .  استانداردها و فاکتورهای اولیه سئو (اصول اولیه سئو) مواردی هستند که باید در طراحی سایت مد نظر قرار بگیرد تا وب سایت از هر نظر بهینه و سازگار الگوریتم های موتورهای جستجو باشد.

 

رعایت اصول اولیه سئو

 

دلیل رعایت اصول سئو در طراحی سایت

هر وب سایتی برای اهداف خاصی طراحی می شود که مهمترین آن ها طراحی وب سایتبرای تجارت الکترونیک می باشد.و کسب در آمد از اینترنت . لذا برای اینکه در نتایج جستجوی گوگل وب سایت طراحی شده دیده بشه بایداصول سئو و بهینه سازی را در طراحی سایت مد نظر قرار داد. اصول پایه سئو وب سایت شما را برایکراول های موتورهای جستجو بهینه می کند تا به راحتی مورد ارزیابی و کاوش قرار بگیرد. در زیر به برخی از اصول اولیه سئو می پردازیم :

اصول پایه سئو و رعایت آنها در طراحی سایت

طراحی سایت به صورت داینامیک

امروزه دیگر وب سایت های استاتیک جایگاهی نزد موتورهی جستجو ندارند و هیچ یک از آنها وب سایت های استاتیک را ایندکس نمی کنند. لذا طراحی وب سایتباید به صورت داینامیک باشد.

طراحی سیستم میریت محتوا برای قالب وب سایت

یکی از شاخصه های مهم برای الگوریتم های موتورهای جستجو محتوا می باشد بنابر این باید برای هر وب سایتی مرکز مدیریت محتوا قرار داده شود تا با استفاده از آن وب مستر بتواند تولید محتوا و بروز رسانی وب سایت را انجام دهد. البته امروزه خیلی از سیستم های مدیریت محتوای کد باز مانند جوملا ، وردپرس ، اپن کارت ، دروپال و … وجود دارد که به راحتی در دسترس همگان قراردارد .

طراحی سایت به صورت ریسپانسیو

جدیدترین و می توان گفت یکی از مهمترین متدهای روز سئو طراحی ریسپانسیو (سازگار با تمام دستگاه های هوشمند ، موبایل و تبلت) می باشد. لذا باید در طراحی سایت به این متد توجه ویژ داشته باشیم .

رعایت توضیحات متا و کلمات کلیدی درست

هر وب سایتی با استفاده از توضیحات متا در وب سایت و کلمات کلیدی برای موتورهای جستجو قابل شناسایی می باشد . لذا استفاده درست از این توضیحات میتواند به معرفی سریع وب سایت کمک کند. همچنین هر وب سایتی برای کلمات کلیدی خاصی پیاده سازی می شود. لذا باید در انتخاب کلمات کلیدی برای وب سایت دقت کامل را داشته باشیم .

رعایت تگ های H در صفحات وب سایت

هر صفحه از وب سایت برای خود در نزد گوگل یا هر موتور جستجویی اعتبار دارد و این صفحات وب برای خودشان عنوانی دارند و نیز زیر عنوان ها توجه داشته باشید که بهترین تگ برای عنوان صفحه h1 و برای زیر عنوانش H2 می باشدلذا بهتر است این دو تا تگ را در تمام صفحات وب سایت داشته باشید .

رعایت   طراحی UI در کد نویسی

یکی دیگر از مهمترین فاکتورهای سئو طراحی UI می باشد و اینکه وب سایت بهصورتی باید طراحی شود که کاربرپسند باشد و از گرافیک مناسبی برخوردار باشد. بنابر این در طراحی گرافیک وب سایت باید دقت کافی داشته باشید.

برچسب ها : اصول سئو

نکاتی مهم برای طراحی سایت با اصول سئو :وب سایت خود را با طراحی منظم و با گرافیک مناسب و با رعایت اصول سئو در طراحی سایت می توانید از تیم  وب نوش که تجربه ای بالا در زمینه سئو و بهینه سازی وب سایت دارد بخواهید . ما بهترین سیستم را برای شما پیشنهاد خواهیم داد

خیلی از طراحان وب سایت به دلیل نداشتن علم کافی در رابطه با سئو و بهینه سازی وب سایت در مورد نتایج جستجو برای وب سایتی که طراحی کرده اند شکایت دارند اینکه چرا با این همه دقتی که در طراحی وب سایت می کنند باز وبسایت طراحی شده در نتایج جستجو رتبه مطلوبی ندارد. دلیل اصل این است که درطراحی وب سایت اصول سئو را رعایت نکرده اند .

 

نکاتی مهم برای طراحی سایت با اصول سئو

 

توجه داشته باشید یک طراح وب سایت باید در طراحی برخی از فاکتورهای ویژه برای سئو سایترا مد نظر داشته باشد و همچنین کاربران و مخاطبان وب سایت را نیز در نظر داشته باشد .که با چه کلمات کلیدی وارد وب سایت می شوند . اگر اصول سئو را در طراحی وب سایت رعایت کنید رتبه وب سایت شما رفته رفته بهتر خواهد شد و با بروز رسانی و پشتیبانی وب سایتمی توانید آن را به رتبه های اول صفحه جستجو بکشانید . در زیر برخی از نکات مهم را در رابطه با رعایت اصول سئو سایت در طراحی وب سایت را برای شما شرح می دهم .

چند نکته مهم در رابطه با طراحی سایت با اصول سئو

استفاده از متا تگ ها (برچسب ها) در طراحی سایت

توجه داشته باشید که بخش عمده ای از نتایج جستجو در گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر از طریق برچسب ها بدست می آید . برچسب های عنوان هم به کاربر وهم به کراول های موتور جستجو کمک می کند تا راحتتر مفهوم مطالب در وب سایتفهمیده شود . و اینکه زوتر موضوع وب سایت را می توان تشخیص داد.لذا یکی ازمهمترین فاکتورهای سئو استفاده درست و دقیق از تگ ها می باشد .

استفاده از  Breadcrumbs (مسیر صفحات وب سایت)

استفاده از   Breadcrumbs  ها برای لینک سازی داخلی از اهمیت زیادی برخوردار است و به ناوربری وب سایت کمک بزرگی می کند. لذا قبل از عنوان صفحه وب حتما از Breadcrumbs استفاده کنید .

لینک سازی داخلی صفحات وب سایت (بهینه سازی url های صفحات وب)

توجه داشته باشید که لینک سازی بهینه به کراول های گوگل یا هر موتور جستجوی دیگر کمک می کند تا تمام صفحات وب سایت را بگردند لذا مدت زمان زیادی در وب سایت شما در حال گشت و گذار خواهند بود که می تواند به بالابردن رتبه وب سایت شما بسیار کمک کند . توجه داشته باشید وب سایت هایی که دارای لینک سازی داخلی خوب هستند همیشه دارای رتبه های بالای نتایج می باشند . از این رو بهتر است در لینک سازی داخلی وب سایت دقت زیادی داشته باشیم .

ایجاد نقشه سایت (نقشه xml)

برخی از وب سایت ها به دلیل نداشتن لینک سازی داخلی خوب یا ضعیف بودن آنموتورهای جستجو به راحتی نمی تواند تمام صفحات وب سایت را پیدا کند لذا برای رفع این مشکل شما باید برای وب سایت خود یک sitemap که دارای پسوند .xml می باشد درست کنید و آن را به وب مستر خود اد کنید تا با این روش موتور جستجو تمام صفحات وب سایت شما را کراول نماید و هیچ صفحه ای از یاد نرفته باشد .

شما می توانید در نقشه وب سایت اولویت صفحات را نیز مشخص نمایید  تا موتورهای جستجو نیز بتوانند به راحتی صفحات وب سایت شما را اولویت بندی نمایند .

رعایت چگالی کلمات کلیدی در محتوای وب سایت

یک مورد مهم در سئورعایت چگالی کلمات در متون وب سایت است که یک طراح وب سایت یا سئو کار خوبباید این را به درستی درک کند . شما بهتر است در هر موضوعی که فعالیت می کنید بهترین کلمات کلیدی که جستجوی بالایی دارند را به عنوان کلمات حساس خود در نظر بگیرید . و تمام متون سایت خود را در حول آن توسعه دهید . این به شما کمک بزرگی در رتبه بندی نتایج جستجو خواهد داشت .

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با طراحی سایت با اصول سئو و بهینه سازی وب سایت می توانید با تیم متخصص طراحی وب سایت وب نوش تماس بگیرید .

برچسب ها : نکاتی مهم برای طراحی سایت با اصول سئو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 38242
تعداد نوشته ها : 303
تعداد نظرات : 0
Rss